استخدام در کیمیا

شرکت کیمیا خراسان به منظور گسترش فعالیت خود در شهرهای مختلف کشور، اقدام به استخدام نیروهای متخصص نموده است، فعالیت و کار در کنار افراد با انگیزه و متخصص بستر مناسبی جهت رشد و شکوفایی استعداد ها است. در همین راستا می توانید با تکمیل فرم مربوطه و ارایه رزومه کاری خود، به خانواده بزرگ کیمیا بپیوندید.

فرم استخدام